Sectek

Genel Aydınlatma Metni

SECTEC GÜVENLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA

GENEL AYDINLATMA BİLDİRİM METNİ

SECTEC GÜVENLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve işlenmesi hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereği; Şirketlerimiz veri sorumluları olarak çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, ziyaretçilerimiz, iş bağlantılarımız, iş ortaklarımız, müşterilerimiz, üçüncü kişiler de dahil olmak üzere SECTEC GÜVENLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş tarafından işlenen tüm kişisel verileri bu KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, SAKLANMASI VE İMHASI POLİTİKASI kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklere ilişkin olarak sizleri bu metin ile bilgilendiriyoruz.